Tekniske anlæg og tilbehør

   
  Produktbeskrivelse
 Refraktormeter

REFRAKTORMETER
Til måling og kontrol af blandingsforholdet på køle-smøremidlerne. Et uundværligt værktøj til vedligehold af emulsionen.

 Microcooler

MICRO-COOLER
Smøreapparat for båndsav og rundsav.
Micro-Cooler løser dit køle- og bortskaffelsesproblemer:
. Fremragende køle- og smøreeffekt
. Ingen bortskaffelsesomkost­ninger
. Forbedret værktøjsstandtider
. Forbedret miljø omkring anlægget
. Dysere til alle anlægstyper
. Miljøvenlige smøremidler
. Lave driftsomkostninger

 Fluidtec

FLUIDTEC
Doseringsanlæg for minimalmængder.
Minimalsmøreanlæg til smal- og bredbåndsbearbejdning samt spåntagende ope­rationer, hvor der kræves en præcis og rationel påføring af smøremidlet.
Fleksibelt dyseanlæg individuel regulerbar, der forbedre arbejdsmiljøet og reducerer omkostningerne til smøremidler og affedtning.
Mere information: www.hiessl.de

 Ringler

RINGLER
Spånsugesystemer og filterteknik for metalindustrien.
Effektiv og driftsikker.
Ringler har et omfattende program fra den klassiske spånsuger til værk­stedsbrug og til det individuelle spånudsugningsanlæg for store produktionsanlæg.
Professionelle løsninger til professionelt arbejde.
Til opsugning af metalspåner, granulat og slam, olier og væsker, støv og snavs.
Mere information: www.ringler-gmbh.de

 Trykluft Ny

TRYKLUFTSUGER
Universalt sugeapparat.
Til montering på tom tromle for opsugning af:
. Gamle emulsioner
. Slam fra maskinbeholderen
. Olier
. Lækolier fra køle-smøremidlets overflade
. Vaske- og affedtningsvæsker

 Emulsion

EMULSIONS MIXER
Sikrer dig en korrekt og ensartet blanding af dit køle-smøremiddel.. Let at montere. Let at tilslutte. Trinløs regulering. Indbygget kontraventil. Unikt dysesystem. Reducerer køle-smøremiddelforbruget

Mere information: www.nimatic.dk

 Oil Skimmer

OIL SKIMMER
. Elegant og tidløst design
. Effekt: 3 liter i timen
. Lang levetid
. Kun robuste materialer anvendt
. Indbygget oliepumpe
. Trinløs variabel højdeindstilling
Med denne unikke indbyggede oliepumpe kan du pumpe den skimmede olie videre til f.eks. en visuel placeret beholder, eller til et centralt opsamlingssted. Slut med oliespild på gulvet! 

Mere information: www.nimatic.dk

 Lækolieseparator

LÆKOLIESEPARATOR
- med eller uden ultraviolet lysbehandlingsanlæg.
Mobilt anlæg til rensning af køle-smøremidler for lækolier og microorgarnismer på enkelt­stående maskiner samt centralanlæg.
. Forlænger emulsionens levetid
. Reducerer bortskaffelsesomkostningerne
. Hindre fedtede belægninger p.g.a fremmedolier
. Eliminerer microorganismerne
. Forbedre arbejdsmiljøet
. Kapacitet: 250 / 450 ltr/timen
Mere information: www.mkr-metzger.de

 Trommelseperator

TROMMEL SEPARATOR
Mobilt bypassanlæg til rensning af stærkt forurenede køle-smøremidler for lækolier og faststofpartikler ned til 2 µm.
Emulsioner, skæreolier og affedtningsvand kan uden produktionsstop let og bekvemt renses. Kapacitet: 250 til 9000 ltr./timen
Mere information: www.mkr-metzger.de

 Miljoevogn Ny

MILJØVOGN
Til vedligehold og pleje af kølesmøremidlet på værktøjsmaskinen.
Mobilt opsugnings- og renseanlæg for emulsioner.
Brugt emulsion fra værktøjsmaskinen suges op i miljøvognen og renses over filter.
Bearbejdningskammer, spåntransportør og beholder for køle-smøremiddel rengøres med højtryksspuler, tilsluttet miljøvognen.
Den rensede emulsion ledes tilbage i maskinen.
Kapacitet: 250 / 500 / 750 / 1000 / 1500 ltr.
Mere information: www.mkr-metzger.de

 Filteranlæg

FILTERANLÆG
For små og store bearbejdningscentre eller slibemaskiner.
. Renser effektiv køle-smøremidlet
. Forlænger standtiden
. Reducerer microorganismernes levebetingelser
. Fuldautomatisk drift
. Ringe vedligehold
Mere information: www.polo-filter.com

 Mayfran R

MAYFRAN ROTATIONSFILTER
Filteranlæg til rensning af køle-smøremidler.
Den nyeste udvikling af trommelfilter med permanent filter med høj filterkvalitet ned til 15 µm.
. Minimal vedligehold
. Ingen filterpapir
. Automatisk rengøring
. Lav investering
. Høj filterkvalitet
. Reducerer køle-smøremiddelomkostningerne
. Kompakt opbygning
Mere information: www.mayfran.de

 

Mayfran Spåncentrifuger

MAYFRAN SPÅNCENTRIFUGER
Til rensning af metalspåner og genvinding af køle-smøremidler.
. Variabel hastighed
. Minimal vedligehold
. Lang levetid
. Fuldautomatisk
. Kontinuerlig drift
. Optimal centrifugering
. Små byggemål
. Lille investering
Mere information: www.mayfran.de

 Mayfran Spåntransportører

MAYFRAN SPÅNTRANSPORTØRER
Transportører til alle typer af spåner og skrot.
Individuelle løsninger til alle typer værktøjsmaskiner og bearbejdningscentre. Specialtransportører for alle spåntyper og med indbygget filteranlæg for køle-smøremidler. ConSep 2000 - Den universelle løsning af spåntransport og køle-smøremiddelrensning.
Mere information: www.mayfran.de