Bredt udvalg af smøreanlæg til save og produktionsmaskiner

Vil du gerne finde den helt rette type smøreanlæg? Hos WISURA Olieprodukter markedsfører vi flere forskellige typer smøreapparater og er en seriøs samarbejdspartner for metalindustrien. Vi markedsfører produkter fra kvalitetsproducenter i et bredt sortiment, og vi er derfor i stand til at løse alle metalindustriens udfordringer forbundet med produktionsanlægget. Således kan vi også sikre dig det rette køle-smøreapparat, smøring af værktøjsmaskinen og bearbejdningsprocessen eller fx et komplet tilbagepumpningsanlæg foruden flere andre løsninger. 

Smøreapparat til den enkelte maskine eller et centralt anlæg til smøring

Hvilken type smøreapparat eller anlæg har du brug for til din produktion? Hos WISURA Olieprodukter kan vi levere flere typer af smøreanlæg til forskellige funktioner. Vi kan fx tilbyde hjælp til at skabe en optimal filtrering af kølesmøremidlet. Det kan både være ved den enkelte maskine eller som et centralt køle-smøremiddelanlæg.

Vi markedsfører bl.a.:

  • Filteranlæg og spånrensningsanlæg fra Mayfran International BV
  • Doseringsanlæg for minimalsmøring fra Hiessl Schmiertechnik GmbH til smøring ved smal- og bredbåndsbearbejdning
  • Stort og alsidigt program af anlæg med separations- og centrifugesystemer for pleje og vedligeholdelse af kølesmøremidler fra MKR GmbH

 

Vores udvalg af smøreanlæg til forskellige behov

Her på hjemmesiden kan du under 'Tekniske anlæg' i venstremenuen finde nogle af de smøreanlæg, vi markedsfører. Læs fx mere om:

  • Micro-cooler, som er et smøreapparat for båndsav og rundsav. Dette anlæg løser køle- og bortskaffelsesproblemer, idet det har en særdeles god køle- og smøreeffekt og helt sparer dig for bortskaffelsesomkostninger
  • Fluidtec, som er et doseringsanlæg for minimalmængder. Dette er et minimalsmøreanlæg til smalbåndsbearbejdning samt spåntagende operationer, hvor det er nødvendigt med en nøjagtig påføring af smøremidlet. Dette er et dyseanlæg, som er fleksibelt og kan reguleres individuelt. Det kan reducere udgifterne til affedtning og smøremidler såvel som forbedre arbejdsmiljøet
  • Emulsionsmixer - bliv sikret med en korrekt, ensartet blanding af dit kølesmøremiddel. Smøreapparatet her er let at montere og slutte til, og samtidig er funktionaliteten i top med den trinløse regulering, det unikke dysesystem og den indbyggede kontraventil. Anlægget reducerer forbruget af køle - smøremiddel
  • Trommelseparator - mobilt bypassanlæg til rensning af stærkt forurenende køle-smøremidler for lækolier og faststofpartikler ned til 2 µm. Dette er et anlæg til rense emulsioner, skæreolier og affedtningsvand uden stop i produktionen. Kapacitet fra 250 til 9000 l/timen
  • Miljøvogn - hvis du har brug for pleje og vedligeholdelse af køle-smøremidlet på værktøjsmaskiner, er dette mobile opsugnings- og renseanlæg for emulsioner en optimal løsning. Her bliver den brugte emulsion fra værktøjsmaskinen suget op og renset over filter. Kapaciteten er 250 / 500 / 750 / 1000 / 1500 liter

Hvis du har spørgsmål eller forespørgsler, kan du udfylde vores online formularer eller kontakte os på telefon 73 50 70 20 eller mail: info@zet.dk