Produktprogram

 Kvalitet fra A til Z

Metalbearbejdning Special produkter
Aluminiumsbearbejdningsolier
Automatolier
Biologiske køle-smøremidler
Gevindskæreolier
Gnistbearbejdningsolier
Honeolier
Hærdeolier
Højtydende skæreolier
Køle-smøremidler - vandblandbare
Langhulsboreolier
Skæreoliekoncentrater
Skæreolier
Slibeolier
Slibevæsker
Stanseolier
Trækolier
Træksmøremidler vandblandbare
Vegetabilske skæreolier
Alkaliske affedtningsmidler
Desinfektionsmiddler
Koldaffedtningsmidler
Maskinrensemidler
Systemrensemidler
Smøre- og lejefedter Industrismøremidler
Grafitfedt
Hjullejefedt
Højtemperatursfedt
Kuglelejefedt
Langtidsfedt
Rullelejefedt
Smørefedt
Tandhjulsfedt
Universalfedt
Wirefedt
Cylinderolier
Formolier
Gearolier
Hvidolier
Hydraulikolier
Hydraulikolier - vegetabilske
Hydraulikvæsker - ikke brandbare 
Hydraulikvæsker - biologisk nedbrydelige
Kompressorolier
Maskinolier
Motorolier
Paraffinolier
Rustbeskyttelsesolier
Spindelolier
Transformerolier
Turbineolier
Vangeolier
Varmeoverføringsolier
Tekniske anlæg og tilbehør   
Spåntransportører
Transportører til emner og skrot
Renseanlæg til spåner
Spånsugningsanlæg
Centralanlæg til køle-smøremidler
Filteranlæg til køle-smøremidler
Mobile filteranlæg
Separatorsystemer
Centrifugesystemer
Destillationsanlæg
Doseringsanlæg til oliepåføring
Olieskimmere
Pumper til køle-smøremidler
Refraktormetre
Emulsionsmixerer
Filterpapir
Tromlereoler
Opsamlingsbakkker
Tromlemateriel